Doporučit známému

Dřevo

Dvousložkový polyesterový tmel s obsahem dřevní moučky.
drevo