Colorbetafiniš, Prodejna Barvy a Laky, Štefánikova 139/72, Brno - Královo Pole. Telefon: 603 863 377

Ochranné nátěry nových i starších střech z
pálených tašek, betonových krytin a plechů odolných proti UV záření

BARVY NA STŘECHY

Oblíbené ochranné syntetické i vodouředitelné
lazury a oleje pro stavební dřevěné prvky,
pergoly, ploty, zahradní nábytek aj.

BARVY NA DŘEVO

Alkyduretanové syntetické i polyuretanové vodouředitelné laky
pro dokonalé ošetření podlah.

LAKY A LAZURY

Míchání a tónování autolaků v široké škále barevných odstínů pro osobní vozidla, dodávky i motocykly.

Autolaky

Komplexní nabídka polyesterových tmelů pro tmelení běžných povrchů,
plniče a ochranné nástřiky.

TMELY BKP

Ověřené fasádní barvy a omítky
v akrylátovém či silikonovém provedení.

FASÁDNÍ BARVY


 • FER-TECHa href="/tmely-a-lepidla/drevo">Dřevo

 • HELO LAK 15 mloa href="/tmely-a-lepidla/drevo">Dřevo
  price"
  op-i>
  SORTIMENT PRODp-handlerbtpan> PRroduct 32g"> oducs_ass=er id="> oduc="> bt- bt-i mar12" aURL-HERE" > bt-i" al-buttg/">
 • /vir bt-ss="acURL-HERE" >< t> odontainer"> bt-i tro" alt> href="/ujereadm="">it>páosoudit>p">ilnavotrovýchu>pnevíreajakiv >to? Slyšeovejbreao termínu malecžtmel ztmuška? robci
  emartend bt- bt- bt-i mar12" aURL-HERE" > bt-i" al-buttg/"> ruduleoriev class=claseffecog/">/vir bt-ss="acURL-HERE" >< t> rudu Defekty""> odontainer"> bt-i tro" alt> Naef="ovejbreaz

  klou tmupelnu>pfleky zůstávají? Nachystvov...
  emartend bt- bt- bt-i mar12" aURL-HERE" > bt-i" al-buttg/"> /vir bt-ss="acURL-HERE" >< t> bt-i tro" alt> M> e domaaz/šlou tmvou lavičku, luccripčkurovss=bpčce,elnr""> řad="">ebvssybreajen rh2 i efekt škzhled tmvle-malových duktů?
  emartend bt- emartend bt-> oduc="> bt- bt-i mar12" aURL-HERE" > bt-i" al-buttg/"> /vir bt-ss="acURL-HERE" >< t> odontainer"> bt-i tro" alt> Chyst> e se vy> ebvschodbu? Aepvémýšlíre,ajakl druhss="sliřediteVás tenedia emartend bt- bt- bt-i mar12" aURL-HERE" > bt-i" al-buttg/"> bazénůg/andler"l> ru-ech z /vir bazénůg/"> bazénůg/ame="a2" aUiner"> bt-ss="acURL-HERE" >< t> bazénůg andler"l> ru-ech z bazénů/loga//div>odontainer"> bt-i tro" alt> Chyst> e se s teplbrm"poč> emartend bt- bt- bt-i mar12" aURL-HERE" > bt-i" al-buttg/">
 • /vir bt-ss="acURL-HERE" >< t>
 • bt-i tro" alt> Až se zimaazept> , coejbi dělal v lé r lazalecmo vybozejí " />lmvacoraere"vstaršu';
  emartend bt- emartend bt-> emartend bt-ass=div> lue="onta> em0"/> emontainer"> mp-i> mp-i> lass="moduletable">
  s="slii trspme-p-i> emontainer"> mp-i> b b b b b b b b b b b b?pevechUemác-asadls">Detail zbo="s/ctiv c"> b b b
 • Mx,follow" /> i>
  mb="aidla,y/> Baow" /" /> bBaow" /vttoní,aky

  li>
  no b< pengt cla emarv c2" imef="aass="ení paj.< nohlavDetail zbo3s="priv c"> b b
 • "Potřeby pro b >i>
  yntainerRTIMENkaz/a>sek. V="modu/doučSOtur> Detail zbos/vyrobci/loga/debls"h2>Vedlnta> TMELY >Detail zbo="s/ctiv c".cz/" >SO/h2r
 • lemie/protlaky-ay. Nzidlzsag0.pengtdesh2> tish2c.>Svzolosec="/laky-a-labcla">c="vmargin-lar"> Detail zbo3s="priv Pdontass="Vmmef="abp"56avcp"eshopai>
  bvssyevo

  Detail zbomaral"eptio malovani/spachtmarte: wh"sl;">pan claAs/slida>
  emarteneknos-woin Slideshow --> +420 541 214 087.jpg"> +420 +420 733 539 794djpg"> +420 2
  47902230 CZ47902230asadls"ů/a-s"ů/a-s"ů/a-s"ů/a->
  < dobSOkaemYDetail zbomaral"eptio malov>Detail zbodivs-woin SlidPr7:30ric17:00s="slidoin SlidSlink7:30ric17:00ssada.jpg" da>Detail zbo057es-woin SlidČlink7:30ric17:00s="slidoin SlidPáink7:30ric16:00s="slidoin SlidSo, Ndiv zavablnossada.jpg" da>Detail zboží
  -woin SlidPtrsp >ercard-ng"o-3ontainer"> visa iv >ercardVporm/AKY Akar cprodu:="wthef="ssada.jpg"s"ů/a-s"ů/a-s"ů/a->
  < sa hr v emartencoggerDetail zbomaral"eptio malov-wo="featuredProducts="modul> > epartef="ssada.jpg"s"ů/a-s"ů/a-s"ů/a-> ů/a-> ů/a-> >Detail zboží >Dethiddpaote=rtneřtail zbobvssyevo Detail zbomaral malov-ení běs/vy-skrabky" >Špach© 2016 Cmartend bt- b estawta> mdiv nos>Dethiddcertifikmartnos>Det> bt-13 al-/p> <-13 al-mítkyemart ee="> b< luefirm> <-9 al-s="moce"pngck;iů/> 1rr.o.rice="> b< luass="featurelue="0"fidis.netor< luestamp/ek/e="> b<13 -blue-p1ntainer"> bCOLORBETAFINIŠ spar.>1rr.o.rice="> b< luat> aart/ b ee="> b< lue="> b " dat> > <-4 al-s="moce"pngck;iů/> ů/a-> ů/a-> /paote=-> 'zadPWeb barvy č>Dethiddpwtaboxlasstail zbopwtabox pwtaacaku' pwtaaoffset-top pwtaabt- book_ora_plulmv pwtaatheme-fbns="cpwtaacntius pwtaabh Dethiddpwtaboxlas_nsforail zbopwtabox-box pwtaabt- book_ora_plulmv pwtaatheme-fbns="cpwtaacntius pwtaabh s"> Detail zbopwtabox- hr alt>hiddpwtaboxlas_ hrprices"'zadPWeb barFa">book Lik ru-pwtabox-fa">book-oraplulmva hre15-mlt> bt-292al-b/p> <- 22 al-m> hiddpwtabox_fa">book_oraplulmv_lasstail zbopwtabox-fa">book-oraplulmva hre15-m-inlass>Detail zbopwtabox-fa">book-oraplulmva hrprices">Dethiddpaacaot/a> Detail zbopaaorat>hiddpwtabox_fboraplulmvlas_html5h2 clas b efa">book.cal/martend bt- bt>

  22 h2 classmallass="coěsruemar book LikDethiddpwta hrecte-titail zbopwta hrectcpwtaacaku' pwtaaoffset-top pwtaabt- < pwta bg-wh"sl pwta form-blue pwtaavertical pwtaatoggle=rcrip pwtaa-caloov pwtaacntius pwtaabh Dethiddpwta hrecte-t_nsforail zbopwta hrect-box pwtaabt- < pwta bg-wh"sl pwta form-blue pwtaavertical pwtaatoggle=rcrip pwtaa-caloov pwtaacntius pwtaabh taz?p" id="class="clear"pwtaapidl/a> s"> hiddpwta hrecte-t_formt>ail zbopwta hrect formhre<15agralue="0"/> emartend bt- Detail zbopwtadfield id="top-handlerpwtadfield r lazalecmpwtadfield t/vympwtadfield jmlnoid="top-handlerpwtad" belid="" bel>hiddpwta hrecte-t_field jmlno-lbl" forddpwta hrecte-t_field jmlno":36utollllJméno6utollllclass="clear"pwtaav >erisk">*> s"> < hiddpwta hrecte-t_field jmlno"="clear"pwtaapnput requi-pr valuemola clasroiner> hiddpwta hrecte-t_field emode_4-lbl" forddpwta hrecte-t_field emode_4id=6utollllEouhil6utolllllllllllhiddpwta hrecte-t_field emode_4i="clear"pwtaapnput valuemola clasroiner> hiddpwta hrecte-t_field ph <-lbl" forddpwta hrecte-t_field ph hiddpwta hrecte-t_field ph hiddpwta hrecte-t_field zénů-lbl" forddpwta hrecte-t_field zénůid=lllll llZ c2"valllll llerisk">*> s"> < hiddpwta hrecte-t_field zénůi marlerce-browsp> <00e-buttons-requi-pr clasroiner> Šp" class=hiddpwta hrecte-t_field zénů-lim<00embs"> < zn> /h zbýváinplbromeplbromeplbromtop-handlerpwtadfield r lazalecmpwtadfield tmelhaid="top-handlerpwtad" belid="" bel>forddpwta hrecte-t_tmelhai=hiddpwta hrecte-t_tmelha-lbl"d=lllll llCmelha kódlllll llerisk">*> s"> < rmalmar bb54625abffe2d8e49ee989i=valuemo1i=hiddpwta hrecte-t_tokenlass/formromeplbromloga//dloga//d'zadPWebC hrectrů, ene