Colorbetafiniš, Prodejna Barvy a Laky, Štefánikova 139/72, Brno - Královo Pole. Telefon: 603 863 377

SORTIMENT PRODEJNY

Mřížková zkouška

V dnešní době je kladen značný důraz na kvalitu výsledných nátěrů a jejich maximální životnost. Je důležité posoudit vzhled a ochrannou funkcí nátěrů aplikovaných na různé podkladové materiály. Při výběru nátěrových hmot a jejich následné aplikaci, dáváme zřetel na vlastnosti upravovaného materiálu a také na vlastnosti samotného nátěru. Je potřeba stanovení technologického postupu zhotovení nátěrových systémů pro dosažení potřebných kvalitativních vlastností.

Mezi významné vlastnosti při hodnocení kvality a ochranných vlastností organických povlaků patří přilnavost k podkladovému materiálu. Pro stanovení přilnavosti bylo navrženo mnoho různých exaktních způsobů a zařízení, ale řada z nich v praxi nenašla většího využití. V praxi našly uplatnění zejména ty metody, které jsou využívány svojí jednoduchostí a rychlostí provedení.

Přilnavost nátěru se hodnotí:
-   oddělováním nátěru postupným odlupováním od podkladu; míru přilnavosti určuje obvykle síla při provádění řezů /poškrábání s následným odlupováním uvolněného nátěru odtrhem samolepicí páskou;
-   oddělením povlaku od podkladu silou působící kolmo na plochu nátěr /podklad; přilnavost určuje tažné napětí, které je třeba vynaložit na roztržení zkušební sestavy, tj. kdy dojde k lomu v některé její části.

Mřížková zkouška dle ČSN EN ISO 2409

Podstatou metody je provedení šesti rovnoběžných řezů a šesti dalších, které jsou na první kolmé. Řezy musí proniknout až na podklad! Rozestupy mezi jednotlivými řezy se řídí tloušťkou nátěru a druhem podkladu. Zkouška je využitelná pro nátěry do 250 µm. Norma rozlišuje šest klasifikačních stupňů přilnavosti (0 až 5). 


Ukázka vzhledu plochy mřížky po provedení řezů nátěrem

Elektromotorický přístroj na řezání mřížky

 

Mřížkový test lze ale provést i v domácích podmínkách nařezáním příslušných řezů např. odlamovacím nožem nebo skalpelem. Po proříznutí nalepíte přes mřížku lepící fólii, kterou odtrhnete a posuzujete přilnavost povrchu.

 

Zdroje:

http://akce.fs.vsb.cz/2007/stoc2007/soutezni-prace/dinev.pdf
http://www.tribotechnika.sk/tribotechnika-52013/zkusebni-metody-pro-hodnoceni-prilnavosti-organickych-povlaku.html

Facebook
Máte dotaz?
2000 znaků zbývá