Colorbetafiniš, Prodejna Barvy a Laky, Štefánikova 139/72, Brno - Královo Pole. Telefon: 603 863 377

SORTIMENT PRODEJNY

Odstranění plísní a použití protiplísňových nátěrů

Chcete se zbavit plísní a bakterií? Hledáte barvu, na které nikdy plísně nevyrostou? Řešením jsou hi-tech produkty ETERNAL.

Věděli jste, že do roku 2050 zabijí bakteriální infekce víc lidí, než jich zemře na rakovinu? Odvěký zápas člověka s plísněmi a bakteriemi je nikdy nekončící proces. Tak, jak dokážeme vyvíjet účinné látky na jejich hubení, stejně rychle nacházejí mikroorganismy proti těmto přípravkům obranu. Bakterie i plísně si po čase obstarají odolný kabát a stávají se resistentními. 

Mikroorganismy mutují, mění se, objevují se zcela nové druhy, které v daném podnebném pásu dříve neexistovaly. V tomto boji je třeba vyvíjet neustále nové a nové přípravky. Co fungovalo dobře v minulosti, dnes může být zcela neúčinné. Až dosud!

        

Příprava podkladu

Podklady musí být čisté, suché, soudržné, vyzrálé 4–6 týdnů (včetně vysprávek), prosté vápenných výkvětů. Musí být zbaveny biologického napadení přípravkem SANATHERM odstraňovač plísní, starých hlinkových a jiných nepřilnavých nátěrů, případně odmaštěny roztokem koncentrátu ETERNAL odmašťovač nebo jiného vhodného saponátu. Podklady s velkou savostí doporučujeme penetrovat prostředkem FORTE penetral. Případné skvrny prostupující z podkladu přetřete před vlastní výmalbou izolační barvou ETERNAL IN stop.

Zpracování a aplikace

ETERNAL IN steril a ETERNAL antibakteriální jsou připraveny k přímému použití. Zpravidla není třeba je ředit. Vyžaduje-li situace přiředění, je nezbytné použít destilovanou nebo demineralizovanou vodu. Pitná voda likviduje antibakteriální účinek. Oba přípravky je nutné před použitím řádně promíchat. Postupujte tak, aby nedocházelo k jejich napěnění. Samotný nátěr se provádí ve dvou krocích, čistým nářadím, při teplotě 5–25 °C, štětcem, štětkou, válečkem nebo stříkáním. Nejprve odlijte část výrobku do suché a čisté nádoby a proveďte první nátěr. Zabráníte tak možnému sprašování podkladní plochy a kontaminaci nátěrové hmoty. Případný zbytek barvy nikdy nevracejte do originálního obalu. Po zaschnutí první vrstvy proveďte finální nátěr. Na veškeré nářadí určené pro práci s antibakteriálními barvami je nutné použít destilovanou nebo demineralizovanou vodu. Při pracovních či technologických přestávkách chraňte pomůcky před zaschnutím. Po celkovém ukončení práce je nutné pomůcky ihned umýt vodou (zde již stačí obyčejná voda).

Údržba povrchu nátěru

Připomeňme si, že k likvidaci mikroorganismu dochází až v okamžiku jeho dotyku s povrchem antibakteriálního nátěru. Proto je třeba udržovat povrch v čistotě, a to především v prašném prostředí. Prach a nečistoty usazené na povrchu mohou tvořit separační vrstvu a zeslabovat tak účinek antibakteriálního přípravku.

Odolnost antibakteriálního nátěru

ETERNAL IN steril je omyvatelný (odolnost oděru za mokra – třída 2). Stojí tak o celou jednu třídu výš, než nejodolnější ze všech našich vnitřních malířských nátěrů. Zároveň je odolný vůči desinfekčním prostředkům a kapalinám a to ho řadí mezi špičku v segmentu interiérových nátěrových hmot. V naprosté většině případů však závisí mnohem více na odolnosti podkladu, než na odolnosti samotného nátěru. Čím bude podklad pevnější, soudržnější a odolnější, tím vyšší odolnost bude mít i ’ nální nátěr.

 

Podrobný přehled produktů:

 

SANATHERM odstraňovač plísní je širokospektrální likvidační prostředek vysoce účinný proti houbám, plísním, řasám, mechům a lišejníkům napadajícím zdivo. Je určen k likvidaci biotického napadení zdiva, střešní krytiny a jiných stavebních povrchů.

 

  

 

ETERNAL odmašťovač je vhodný pro ruční odmašťování i pro namáčecí vany a strojní zařízení. Dále je určen k čištění a odmašťování kovových povrchů, podlah, starých nátěrů a jiných povrchů před nátěry vodou ředitelnými i rozpouštědlovými nátěrovými hmotami. Je vhodný i pro mytí motorů, mytí v opravárenství, galvanovnách, lakovnách, průmyslové čištění skla apod.. Neobsahuje hydroxidy.

 

 

 

FORTE penetral se používá pro penetraci betonu, omítek, vláknocementových a sádrokartonových desek, pro zpevnění savých podkladů a zlepšení přilnavosti následných vrstev tmelů, lepidel příp. nátěrových hmot.  Vyznačuje se velkým průnikem do savých materiálů.

 

 

 

ETERNAL IN stop se používá k základním nátěrům, kterými lze zabránit průniku nikotinových skvrn v silně zakouřených místnostech do nové malby. Dále se dají tímto nátěrem izolovat skvrny po starých válečkových malbách, skvrny po zatékání, rzi, mastnotě, sazích, skvrny vystupující ze dřeva, dřevotřískových desek a sádrokartonů při nátěrech disperzními barvami apod.

 

 

 

ETERNAL IN Thermo je určen k povrchové úpravě stěn interiérů z jádrových, minerálních a akrylátových omítek a betonových panelů pro zvýšení povrchové teploty, např. na stěnách, které vlivem kondenzace vlhkosti vlhnou a tvoří se plísně, při kontaktu z ploch sálá nepříjemný chlad či k odstranění tepelných mostů. 

 

 

 

ETERNAL IN steril je bílá omyvatelná disperzní malířská barva určená k prevenci i potlačení biotického napadení stěn v interiéru plísněmi, bakteriemi a jinými mikroorganizmy. Uplatnění najde tam, kde je žádoucí maximální sterilita prostředí (operační sály, prostory v nemocnicích, potravinářské provozy, místa s vysokou vlhkostí a velkým rizikem výskytu plísní a bakterií). V domácnostech vytvoří zdravé prostředí, zejména pro alergiky a astmatiky. ETERNAL IN steril neobsahuje žádné nebezpečné ani biocidní látky, což jej řadí k vrcholně ekologickým produktům na trhu. Je paropropustný, bez nepříjemného zápachu, odolný vůči oděru za mokra i sucha, vhodný pro aplikaci na sanační omítky. Je určen k použití na vápenné, vápennocementové a sádrové omítky, akrylátové omítky, beton, disperzní i silikátové nátěry, sádrokartonové, sádrovláknové, vláknocementové, cementotřískové desky i další savé podklady.

 

 

Citace:
http://static.barvy-eternal.upgates.com/2/25538fb2f88e27-2015-eternal-in-steril-malirska-barva-web.pdf

Facebook
Máte dotaz?
2000 znaků zbývá