Colorbetafiniš, Prodejna Barvy a Laky, Štefánikova 139/72, Brno - Královo Pole. Telefon: 603 863 377

SORTIMENT PRODEJNY

OPRAVA NÁTĚRŮ BAZÉNU

Údržba bazénu před sezónnou patří mezi každoroční práce, které je neradno opomíjet. Na nátěr nebo opravu nátěrů nabízíme tyto produkty:

 

S 2822 UNIAKRYL

Barva UNIAKRYL je určená na povrchovou úpravu betonu, odstín světlemodrý 0405 se používá na povrchovou betonových plaveckých bazénů. Barva má dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům, výkyvům teplot a má dobrou otěruvzdornost. 

APLIKACE:

Povrch očistíme a zbavíme nesoudržných kousků z podkladu. Po zabevní nečistot nanášíme první nátěr S 2822 naředěné ředidlem C 6000 v poměru 1:1, druhý a třetí nátěr bez ředění (max. do 5%). Čas schnutí barvy závisí od teploty, relativní vlhkosti vzduchu, kvality podkladu a tloušťky nátěru.

 

BISIL

Email se svýšenou odolností vůči UV záření je určen k vodotěsným nátěrům stěn vodních nádrží, silážních jímek a plaveckých bazénů. Barva je atestována pro přímý styk s potravinami, pitnou vodou a na povrchovou úpravu hraček.

APLIKACE:

Barva se nanáší alespoň ve třech vrstvách. Optimální tloušťka vrstev samotného vytvrzeného BISILu je v rámci běžných podmínek 100- 160µm (3 vrstvy). Pro dlouhodobou expozici pod vodou se počet vrstev zvyšuje na 5 (cca 250µm). Aplikace je možná štětcem, válečkem, stříkáním nebo i máčením.

Za obvyklých podmínek doporučujeme při nanášení mezi jednotlivými vrstvami dodržet přestávku alespoň 4 hodiny. Dobré vytvrzení předchozích vrstev je velmi důležité. Orientační celková spotřeba tekuté barvy na hladký podklad pro expozici pod vodou 0,70kg/m2. Možnost dlouhodobého ponoru vytvrzené vrstvy BISILu pod vodu za normálních podmínek (20°C, rel. vlhkost 65%).

 

ETERNAL NA BAZÉNY

ETERNAL na bazény je určen k nátěrům betonových bazénů a okolních betonových ploch, zahradních jezírek a sudů či k opravným nátěrům laminátových lodí. Vzhledem k velmi dobré přilnavosti k antikorozním nátěrovým hmotám je možné povrchově upravit i kovové bazény, jejichž povrch je opatřen kvalitním antikorozním nátěrem jako je např. SANAKRYL antikor EP.

APLIKACE:

Nanáší se ve dvou vrstvách, na suchý, soudržný a vyzrálý betonový podklad, zbavený všech nečistot, mastnoty a zbytků nátěrových hmot, s přestávkou mezi jednotlivými nátěry 4 až 24 hod. Venkovní nátěry se nesmějí provádět za intenzívního přímého slunečního svitu. Vodu lze do povrchově upraveného bazénu napouštět nejdříve po 7 dnech od provedení druhého nátěru. Nový a hlazený betonový podklad se musí před aplikací otryskat nebo obrousit. Dobře připravený betonový podklad se musí napustit penetračním prostředkem FORTE penetral. Minimální doba zasychání penetračního prostředku je 4 hod.

 

 

 

Facebook
Máte dotaz?
2000 znaků zbývá